afm
De obligatie uitgifte van GrondGoudZilver B.V. is gesloten. Het is niet meer mogelijk om te participeren in deze obligatie.

Over ons

Al meer dan 7 jaar ben ik werkzaam binnen de financiële markt, hierdoor heb ik een groot netwerk opgebouwd. Mijn interesses liggen voornamelijk bij financiële producten zoals obligaties, edelmetalen, crypto en de Nederlandse Vastgoedmarkt.

In 2019 ben ik een onderneming gestart die actief is op de Nederlandse Vastgoedmarkt. SG Makelaars B.V. houdt zich bezig met het aan- en verkopen van gronden in Nederland. In 2 jaar tijd heeft SG Makelaars B.V., voor ongeveer 5 miljoen euro, twee (woningbouw) projecten aan investeerders verkocht. Een van de projecten is reeds verkocht aan een ontwikkelaar en heeft al rendement opgeleverd voor de investeerders. Het andere project loopt nog.

Voordat ik mijn eigen onderneming begon heb ik meerdere jaren ervaring opgedaan binnen organisaties die obligaties verkochten. Hier heb ik gewerkt met edelmetaal handelaren en ben ik mij gaan verdiepen in het aankopen van goud, zilver en crypto. Door de jaren heen heb ik veelvuldig bedrijfsobligaties voorbij zien komen waarbij er geen of weinig onderliggende waarde was. Hierbij was er sprake van een hoger rendement, omdat er meer risico was voor de investeerder. Vaak hebben obligaties die wél een onderliggende waarde hebben een lager rendement omdat het risico voor de investeerder een stuk lager is.

De GrondGoudZilver obligatie gaat met de verstrekte gelden grote hoeveelheden grond, goud en zilver aankopen. Wij investeren 97% van de gelden in goederen die relatief waardevast zijn, dit biedt voor onze investeerders een substantiële dekking voor de betaling van de hoofdsom en de rente. Omdat wij grote hoeveelheden afnemen ontvangen wij voordelige inkoopprijzen. Hierdoor kunnen wij onze investeerder een relatief hoog rendement bieden van 7,5% op jaarbasis.

De aangekochte gronden verkopen wij door aan derden. Hierbij kunnen wij gebruikmaken van het netwerk van SG Makelaars B.V., die zich al 3 jaar actief bezighoudt met het aanbieden van grond. Op het moment dat de aangekochte gronden worden doorverkocht aan derden zijn er naar onze inschatting ruim voldoende gelden om de rente uit te keren gedurende de gehele looptijd.


 Het goud en zilver trachten wij gedurende de gehele looptijd op te slaan, omdat mijns inziens de goudprijs minimaal met 20% zal stijgen en de zilverprijs met minimaal 30% in deze periode. Indien de koersstijgingen eerder optreden, dan kunnen wij ervoor kiezen om een gedeelte van de edelmetalen te verkopen om hiermee het rendement en de hoofdsom veilig te stellen. Echter, naar mijn idee wordt het beste resultaat behaald als wij het goud en zilver niet verkopen gedurende de looptijd.

Het goud wordt in Nederland opgeslagen bij Brink’s Global in Amsterdam. Deze opslaglocatie heeft het hoogste veiligheidsniveau: K10, welke alleen vergelijkbaar is met die van de Nederlandsche Bank (DNB). Het zilver wordt aangekocht en opgeslagen in Zwitserland bij Loomis. Het internationale netwerk van Loomis omvat meer dan 400 operationele locaties. Onze opslagfaciliteit bevindt zich bij de luchthaven in Zurich en is één van de grootste en veiligste opslaglocaties ter wereld.

Kortom, de investeerders helpen ons bij het verkrijgen van extra werkkapitaal en wij zorgen voor het aan- en verkopen van de goederen en dragen hierbij zorg voor een goede en veilige opslag. Onze investeerders worden hierin volledig ontzorgd en profiteren mee doormiddel van een vaste rente op jaarbasis.

Danilo Broeke
CEO GrondGoudZilver B.V.

Missie

Deze obligatie uitgifte heeft als doel om een financiering te realiseren om grond, goud en zilver aan te kopen. Door te investeren in goederen die schaars zijn en voornamelijk op lange termijn hun koopkracht weten te be-houden willen wij rendement genereren voor onze obligatiehouders door waarde te creëren met hun vermogen.

Wij zorgen voor het aan-verkopen van de goederen en zorgen voor een goede opslag. U heeft hier geen omkijken aan en profiteert mee door middel van een vaste rente op jaarbasis. Door te investeren in grond, goud en zilver worden financiële risico’s hierin beperkt door bepaalde zekerheden.

Na de aflossing aan onze obligatiehouders is ons streven om zelf een grotere voorraad aan grond, goud en zilver te hebben. Wij hebben vertrouwen in de-ze schaarse goederen en zien het bezitten van deze goederen in de toekomst als een goede en veilige investering.

crossmenu